Biz Ankara'nın çesitli semtlerinde oturan Hristiyanlarız. Ortak noktamız imanımızdır. İlk peygamberlerin yazılarından (Tevrat, Zebur, İncil) ibaret olan Kutsal Kitap'a inanıyoruz. Kutsal Kitap'ın değişmezliğine ve hayatımız için tek yetkili olduğuna inanıyoruz. Bu özelliklerin doğrultusunda kendimizi Protestan Hristiyanları olarak nitelendiriyoruz.  Başka (ve en sevdiğimiz) deyişle, İsa Mesih İmanlılarıyız.

Hepimiz çesitli geçmislerden gelerek Hristiyan olduk.  Ortak dostluğumuzun dışında mütevazi ebatta Kutsal Kitap çalışmalar, dua, tapınma ve paydaşlık için bir araya gelmekteyiz. İçimizdeki umudun nedenini soranlara Kutsal Kitap'ı saygıyla açıklıyoruz.

Türkiye'yi seviyoruz.  Iyi vatandaş olmak ayrıcalığımız ve vazifemizdir.